Ochrana osobných údajov / GDPR

Zásady ochrany osobných údajov

Úvod

Naše nahrávacie štúdio SGT Records sa zaväzuje k ochrane vašich osobných údajov. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetlujú, ako zbierame, používame a zdieľame vaše osobné údaje.

Definície

„Osobné údaje“ sú informácie, ktoré sa dajú použiť na identifikáciu konkrétnej osoby. Patria sem napríklad meno, e-mailová adresa, adresa bydliska a telefónne číslo.

Zhromažďovanie osobných údajov

Zhromažďujeme osobné údaje, keď sa s nami obrátite, aby ste si rezervovali čas v štúdiu, objednali si služby alebo sa prihlásili na odber nášho newslettera. Osobné údaje, ktoré môžeme zbierať, zahŕňajú:

 • Meno a priezvisko
 • E-mailová adresa
 • Adresa bydliska
 • Telefónne číslo
 • Informácie o vašej rezervácii
 • Informácie o vašich objednávkach


Použitie osobných údajov

Používame vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

 • Na spracovanie vašej rezervácie alebo objednávky
 • Na poskytovanie služieb, ktoré ste si objednali
 • Na zasielanie e-mailov o našich produktoch a službách
 • Na zlepšenie našich produktov a služieb

  Ukladanie vašich projektov:
 • Všetky projekty ktoré u nás vytvoríte ukladáme po dobu desiatich rokov. Ak si želáte, aby sme projekty zlikvidovali, môžete o toto požiadať.

Zdieľanie osobných údajov

Nebudeme zdieľať vaše osobné údaje s tretími stranami, okrem nasledujúcich prípadov:

 • S orgánmi činnými v trestnom konaní, ak je to potrebné na splnenie zákona


Vaše práva

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu alebo vymazanie. Máte tiež právo požiadať nás, aby sme prestali používať vaše osobné údaje.

Ako nás kontaktovať

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás na adrese info@sgtrecords@gmail.com alebo na telefónnom čísle +421 905 603 559.

Ďalšie informácie

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžu byť aktualizované z času na čas. Ak sa zmenia, zverejníme nové zásady na našej webovej stránke.

Záver

Dúfame, že tieto zásady ochrany osobných údajov sú jasné a prehľadné. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať.